Mamy zaszczyt poinformować o kontynuacji i rozbudowie naszej strategicznej współpracy z firmą Siemens, która nieprzerwanie trwa już od 19 lat, poprzez wzbogacenie naszej oferty o innowacyjne produkty w obszarze digitalizacji przedsiębiorstw. W tym kontekście, szczególny nacisk kładziemy na integrację świata automatyki z zaawansowanymi rozwiązaniami software’owymi, co ma na celu stworzenie kompleksowych systemów zdolnych do wspierania przedsiębiorstw w pełni wykorzystujących potencjał technologii cyfrowych. Zacieśnienie współpracy z firmą Siemens jest kluczowym krokiem naprzód w naszym dążeniu do umożliwienia naszym klientom osiągania przewagi konkurencyjnej w dynamicznie zmieniającym się, cyfrowym środowisku biznesowym.