Sustainability
Paperless production

Jesteśmy przekonani, że przyszłość produkcji leży w zrównoważonym podejściu, które minimalizuje negatywny wpływ na środowisko. Nasza oferta obejmuje kompleksowe rozwiązania mające na celu wprowadzenie zrównoważonej i bezpapierowej produkcji w Państwa firmie.

Dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom oraz zaangażowaniu w ochronę środowiska, jesteśmy w stanie zmniejszyć zużycie papieru, ograniczyć odpady oraz zwiększyć efektywność procesów produkcyjnych.

Propozycja Rozwiązań

 1. Analiza i Konsultacje:
  • Przeprowadzenie szczegółowej analizy aktualnych procesów produkcyjnych w celu zidentyfikowania obszarów do optymalizacji.
  • Konsultacje z zespołem zarządzającym w celu określenia celów zrównoważonego rozwoju oraz określenia oczekiwań wobec projektu.
 2. Wdrożenie Systemu Zarządzania Elektroniczną Dokumentacją:
  • Implementacja systemu zarządzania dokumentacją elektroniczną, który umożliwi przechowywanie, udostępnianie i zarządzanie dokumentami w formie cyfrowej.
  • Szkolenie pracowników w zakresie korzystania z systemu oraz zapewnienie wsparcia technicznego na każdym etapie wdrożenia.
 3. Automatyzacja Procesów Produkcyjnych:
  • Wdrożenie technologii automatyzacji procesów produkcyjnych w celu zmniejszenia zużycia papieru oraz zwiększenia efektywności operacyjnej.
  • Integracja systemów zarządzania produkcją w celu minimalizacji odpadów oraz optymalizacji zużycia surowców.
 4. Edukacja i Świadomość:
  • Organizacja szkoleń oraz warsztatów dotyczących zrównoważonej produkcji oraz korzyści wynikających z ograniczenia zużycia papieru.
  • Wdrożenie programu edukacyjnego dla pracowników w celu zwiększenia świadomości ekologicznej i zaangażowania w działania na rzecz ochrony środowiska.
 5. Monitorowanie i Raportowanie:
  • Wdrożenie systemu monitorowania zużycia papieru oraz śladu węglowego, umożliwiającego regularne raportowanie wyników i monitorowanie postępów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju.
  • Dostarczenie regularnych raportów dotyczących osiągniętych oszczędności oraz sugerowanie dalszych działań optymalizacyjnych.

Umów się na konsultacje

Nasze
rozwiązania

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją

Wdrożenie systemu zarządzania elektroniczną dokumentacją (EDM), który umożliwia przechowywanie, udostępnianie i zarządzanie dokumentami w formie cyfrowej.

Chmura

Wykorzystanie platformy chmurowej lub lokalnego serwera do przechowywania dokumentów, zapewniając bezpieczeństwo i łatwy dostęp do informacji.

Zastosowanie systemów ERP (Enterprise Resource Planning):

Wykorzystanie modułów ERP do śledzenia zużycia surowców, monitorowania zapasów oraz optymalizacji planowania produkcji, co pozwala na redukcję marnotrawstwa i zoptymalizowanie kosztów.

Twoje
korzyści

Zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych
 • Elektroniczne zarządzanie dokumentacją przyspiesza dostęp do potrzebnych informacji, eliminując czas potrzebny na przeszukiwanie papierowych dokumentów.
 • Automatyzacja procesów produkcji pozwala na bardziej precyzyjne kontrolowanie procesów oraz minimalizuje ryzyko błędów, co prowadzi do zwiększenia wydajności i jakości produkcji.
Oszczędność czasu i zasobów dzięki automatyzacji procesów
 • Automatyzacja procesów produkcyjnych oraz elektroniczne zarządzanie dokumentacją skraca czas potrzebny na wykonywanie zadań administracyjnych, co pozwala pracownikom skupić się na bardziej wartościowych zadaniach.
 • Redukcja zużycia papieru eliminuje konieczność drukowania, sortowania i archiwizowania dokumentów, co przekłada się na oszczędność zasobów materialnych i ludzkich.
Możliwość uzyskania certyfikatów zrównoważonej produkcji
 • Wdrożenie zrównoważowanych praktyk produkcji może umożliwić uzyskanie certyfikatów potwierdzających zgodność z określonymi standardami ekologicznymi.
 • Posiadanie certyfikatów zrównoważonej produkcji może otworzyć nowe rynki zbytu, zwiększyć atrakcyjność firmy w oczach inwestorów oraz umożliwić korzystanie z programów wsparcia finansowego.