CMMS (COMOS)
Cyfrowe utrzymanie ruchu

CMMS to cyfrowe rozwiązanie służące do monitorowania i zarządzania utrzymaniem ruchu w fabryce. Dodaje wartość, zwiększając niezawodność sprzętu, skracając przestoje i zapewniając wgląd w dane w celu kontroli kosztów i lepszego zarządzania aktywami. CMMS przyczynia się do zwiększenia produktywności i większej rentowności, dzięki czemu firma zdobywa przewagę konkurencyjną

Zapewnij swojej fabryce przewagę konkurencyjną dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu CMMS (Computerized Maintenance Management System). Nasze cyfrowe narzędzie jest idealnym partnerem do monitorowania i zarządzania utrzymaniem ruchu w Twojej fabryce, dodając wartość poprzez zwiększenie niezawodności sprzętu, skracając przestoje i zapewniając wgląd w dane w celu kontrolowania kosztów i lepszego zarządzania aktywami.

CMMS umożliwia śledzenie i zarządzanie wszystkimi aktywami produkcyjnymi, takimi jak maszyny, sprzęt, narzędzia i obiekty w fabryce. Dzięki niemu możesz tworzyć kompleksowe inwentaryzacje aktywów zawierające szczegółowe informacje, takie jak historia konserwacji, gwarancje i inne istotne dane.

Prognozuj produkcję

Nasze rozwiązanie umożliwia również śledzenie kosztów utrzymania, podejmowanie świadomych decyzji dotyczących alokacji budżetu i gromadzenie danych na temat wydajności sprzętu, które później posłużą do budowania strategii i prognozowania produkcji.

Umów się na konsultacje

Nasze
rozwiązania

Database Management Systems

Systemy zarządzania bazami danych, które gromadzą, przechowują i efektywnie organizują duże zestawy danych, udostępniając je w łatwo przyswajalnej formie w postaci dashboardów i aplikacji, również na urządzeniach mobilnych.

RTLS (Real-Time Location Systems), RFID (Radio-Frequency Identification)

Technologie RTLS, RFID i kodów kreskowych, służące do śledzenia aktywów.

Rozszerzoną rzeczywistość (AR), ze sztuczną inteligencję (AI)

uczenie maszynowe, które wzbogacają systemy CMMS o możliwość śledzenia stanu maszyn w czasie rzeczywistym i informowania o prawdopodobnych awariach.

Twoje
korzyści

Planuj i monitoruj

Dzięki naszym technologiom będziesz mógł planować, przydzielać i monitorować zadania konserwacyjne i inspekcje, co zapobiegnie awariom sprzętu, skróci przestoje i wydłuży żywotność aktywów produkcyjnych.

Zwiększenie rentownóści

Niezwłocznie skorzystaj z naszego rozwiązania CMMS, aby poprawić efektywność i rentowność Twojej fabryki, zwiększyć niezawodność sprzętu oraz zminimalizować przestoje produkcyjne.