Cyfrowy
bliźniak

Z przyjemnością przedstawiamy nasze nowoczesne rozwiązania z zakresu cyfrowego bliźniaka, stworzone z myślą o rewolucji w operacjach przemysłowych. Cyfrowy bliźniak w przemyśle to wirtualna replika fizycznego systemu, procesu lub produktu, oferująca niezrównane możliwości analizy i korzyści.

W 1encon Group specjalizujemy się w opracowywaniu i wdrażaniu technologii cyfrowego bliźniaka, które pozwalają przedsiębiorstwom optymalizować operacje, usprawniać procesy i zwiększać produktywność. Nasze rozwiązania cyfrowego bliźniaka dostarczają kompleksowej wirtualnej reprezentacji Twoich aktywów przemysłowych, umożliwiając monitorowanie w czasie rzeczywistym, prognozowanie konserwacji i podejmowanie decyzji opartych na danych.

Główne cechy naszych rozwiązań cyfrowego bliźniaka obejmują:

  1. Replikacja Wirtualna: Dokładne i szczegółowe modele wirtualne aktywów fizycznych, procesów i produktów do symulacji i analiz.
  2. Monitorowanie w Czasie Rzeczywistym: Ciągłe monitorowanie wydajności aktywów, umożliwiające wczesne wykrywanie anomalii i optymalizację operacji.
  3. Prognozowanie Konserwacji: Wykorzystanie zaawansowanej analizy i algorytmów uczenia maszynowego do przewidywania potencjalnych awarii i planowania konserwacji proaktywnej, minimalizując przestoje i maksymalizując żywotność aktywów.
  4. Symulacja Scenariuszy: Testowanie różnych scenariuszy i strategii w bezpiecznym środowisku wirtualnym w celu optymalizacji procesów i wykorzystania zasobów.
  5. Integracja Danych: Bezproblemowa integracja z urządzeniami IoT, czujnikami i innymi źródłami danych w celu gromadzenia danych w czasie rzeczywistym i zapewnienia synchronizacji między fizycznymi i wirtualnymi odpowiednikami.
  6. Optymalizacja Wydajności: Wykorzystanie wniosków płynących z cyfrowego bliźniaka do identyfikacji obszarów wymagających poprawy, optymalizacji procesów i zwiększenia ogólnej wydajności operacyjnej.
digital_twin

Umów się na konsultacje

Nasze
rozwiązania

Technologia

Szybciej wdrażać do produkcji nowe receptury i nowe produkty jak również warianty będące odpowiedzią na zmienne zapotrzebowanie od Twoich Klientów

IoT i baz danych

System czujników IoT i baz danych agregujących i syntezujących dane dotyczące zużycia energii, wydajności i parametrów technicznych w formie przejrzystego dashboardu.

Monitoring

Monitorowanie zachowań maszyn i przewidywanie awarii dzięki połączeniu modeli fizycznych, statystycznych i uczenia maszynowego.

Twoje
korzyści

Procesy produkcyjne

Analizować procesy produkcyjne, szukać usprawnień i wdrażać optymalizacje – wszystko w wymiarze wirtualnym bez konieczności zakłócania realnej produkcji

Optymalizacja

Monitorować i optymalizować zużycie energii, czas produkcji, efektywność magazynów i logistyki, a także modelować scenariusze produkcji w zależności od czynników zewnętrznych

Szkolenie pracowników

Szkolić operatorów linii i instalacji przemysłowych w świecie wirtualnym, aby byli gotowi do prowadzenia procesu produkcyjnego, co podnosi wydajność produkcji i zapobiega przestojom.

Systemy wsadowe

Szybciej wdrażać do produkcji nowe receptury i nowe produkty jak również warianty będące odpowiedzią na zmienne zapotrzebowanie od Twoich Klientów